Saturnin

Takto jsme měli do školy zpracovat tuto knihu.. takto moje zpracování dopadlo a dostala jsem za něj známku jedna mínus. Jak vidíte tak trochu se mi to rozjelo když jsem to z wordu zkopírovala a nevím co s tím.. tak doufám, že vám to moc nevadí.
Jinak co se týče ného názoru na tuto knihu moc mě nenatchla, protože teď čtu úplně jiné knihy a taky chciúplně jiné číst i v budoucnu a povinná četba mě momentálně dost štve.
1) Popis Milouše
Milouš je jediný a dost rozmazlený syn tety Kateřiny. Nemá ještě svůj rozum a nechává se jí často ovlivnit. Mladík se chová co nejdospěleji, ale moc se mu to nedaří. Snaží se působit sebejistě, ale je to jen maska. V jádru je hodný a citlivý kluk, protože ho velice zasáhne, když ho slečna Barbora odmítne a dá přednost vypravěči knížky.
2) Charakterizuj tetu Kateřinu
Teta Kateřina je zápornou postavou knihy. Je vdova, která zdědila majetek po svém manželovi, ale díky své hlouposti brzy o všechen přišla a nyní se snaží zalíbit dědečkovi, aby ho přiměla odkázat jí, co největší podíl svého majetku. Často se přetvařuje a mění své názory podle toho, jak jí to zrovna přijde vhod. Hraje si na inteligentní dámu a nepřetržitě používá všemožná přísloví, kterým sama ani nerozumí, což působí komicky.
3) Zaznamenejte stručně děj
Kniha začíná Saturninovým příchodem do služeb vypravěče knihy. Od té doby se mu naprosto změní život. Děj se zprvu odehrává na lodi Saturnina, kde si oba užívají v pohodě své dny. Ovšem teta Kateřina dostane nápad, že se ona a její syn usídlí na jejich obytné lodi. Saturninovi se ale rychle podaří je z lodi vyhnat. Poté oba pánové odjíždějí na třítýdenní dovolenou k dědečkovi. Zde je Saturnin původcem mnoha drobných příhod, které ukáží charakter všech postav. Hned na začátku dovolené přijde velká bouřka a strhne most. Všichni obyvatelé domu jsou odtrhnuti od civilizace a dokonce jim nejde i proud. Musí vařit na ohni a šetřit potravinami, přitom si krátí dlouhé večery vyprávěním příběhů. V knize má své místo slečna Barbora, o kterou usilují Milouš a vypravěč knihy. Ten se později dozví, že proud nevypadl, ale že byl vypnut Saturninem, což však nemění nic na jejich špatných zásobách jídla, proto se rozhodnou vydat na dlouhou a namáhavou cestu do městečka. Cestou musí přespat ve srubu doktora Vlacha. Další den si dědeček zraní kotník, nemůže chodit tak rychle a všichni jsou donuceni strávit navíc noc venku. Nakonec se jim však cestu podaří dokončit, i když její absolvování bylo zbytečné, protože most byl mezitím opraven.
Teta Kateřina se poté stará o dědečka, čímž si snaží získat jeho přízeň. Ten už však její podlézavosti má dost, čehož využije Saturnin a poradí dědečkovi, aby předstíral ztrátu na rozumu a záchvaty bláznovství v její blízkosti. Trik zabere a dědeček se jí skutečně zbaví. Po skončení dovolené zůstává Saturnin s dědečkem a vyhlašují válku všem spisovatelům, kteří píši lži ve svých knihách. Na konci knihy dědeček v dopise vnukovi popisuje důvody svého nenormálního chování a Saturnin podává svému pánovi bližší informace o jejich práci, kvůli které si ho chce dědeček dočasně nechat ve svých službách.
4) Která postava, situace, či příhoda se vám líbila nejvíce?
Nejvíce se mi líbila postava Saturnina, podle níž se tato kniha jmenuje. Zaujala mě jeho velmi zvláštní povaha a chování, které je v knize popisováno. Má velice originální smysl pro humor a díky své vynalézavosti dostává postavy ve svém okolí do složitých a nečekaných situací, do kterých by se sami nikdy nedostali. Je velice chytrý a dokáže si poradit v každé situaci. Nemá rád nudný život, a proto stále vymýšlí různé nápady, jak ho oživit.
5) Jak pracuje autor s jazykem? Zaměřte se na jednotlivé postavy, zprávy z tisku, vyprávění aktérů apod.
Dílo je psáno spisovným jazykem, někdy jsou použity archaické výrazy. Kniha je napsaná v ich-formě a často se v ní vyskytují příběhy, které vypráví postavy knihy (retrospektiva), či dopisy, které jsou postavám psány. Dopisy a zprávy z tisku jsou psány úhlednou spisovnou češtinou, avšak vyskytují se zde i nespisovné výrazy, které říká Milouš. V knížce se také vyskytuje zvláštní uspořádání slov, což způsobuje staročeský nádech textu („kupovat plachtu by bylo čirým nesmyslem“). Velmi zajímavé je také Saturninovo vyjadřování, kdy velmi slušným a spisovným jazykem vyjádří osobní nelibost k dané osobě. Velmi hezkým způsobem, až básnickým, je zde popisována příroda či slečna Barbora, která se líbí vypravěči. Často se zde vyskytují také přísloví tety Kateřiny.
6) Najděte v knize všechny dopisy. Kdo a komu je psal? O čem?
a) Baltazar Krys píše svému bývalému pánovi
Baltazar Krys si stěžuje na svého nového pána, který mu sice dává více peněz, ale jeho život již není tak poklidný jako dřív. Jeho pán chce po něm, aby například splnil úkol sehnat strašidlo, což je zkrátka nad jeho síly. Následně se jeho pán se strašidlem opije a jejich společný večer skončí příšerným nepořádkem. Potom je nutno udělat velmi drahou rekonstrukci celého pokoje. Dále píše o panu Xaverovi, který má velice výstřední povahu a život s ním se nedá pokládat za poklidný. Dopis končí požádáním bývalého pána, aby ho opět vzal do svých služeb.
b) Korejs píše doktoru Vlachovi
Děkuje doktorovi, že mohl strávit svou dovolenou v jeho srubu. Zároveň se na něj, ale zlobí za jeho hloupý žert, který spočíval v tom, že mu nechal klíč od srubu na stromě ve výšce sedmi metrů. Popisuje, jak nakonec musel skutečně na strom vylézt a klíče se zmocnit. Píše, že kromě nemilého začátku, byla jeho dovolená velmi příjemná, každý den se koupal, dokonce se potápěl v tůni, snažil se chytat ryby, ale neúspěšně a na závěr, protože nezapomněl na jeho žert, říká, že klíč od srubu je na dně tůně, a že se má otužovat stejně, jako on po celou dovolenou.
c) Dědeček píše vnukovi (vypravěči knihy)
Dědeček se omlouvá a zároveň vysvětluje své chování na konci dovolené, kdy předstíral, že se zbláznil. Píše, že byl donucen k tomuto chování z důvodu, aby se zbavil protivné tety Kateřiny, která se o něho starala, když byl zraněn. Přiznává, že toto řešení nebyl jeho nápad, ale nápad jeho sluhy Saturnina. Na závěr jeho dopisu žádá vnuka, aby si mohl ponechat Saturnina ve svých službách, protože si ho velice oblíbil a zároveň mají nyní mnoho práce, vyhlásili totiž svatou válku všem spisovatelům, opravují lži v
jejich dílech, a to je práce na velmi dlouhou dobu.
d) Saturnin píše svému pánovi (vypravěči knihy)
Saturnin píše bližší informace o válce proti spisovatelům. Uvádí hned několik příkladů částí děl, kde si autor přikrášlil danou situaci, aby byla zajímavější. Saturnin a dědeček mají nyní spoustu práce s tím zjistit, jak se daná událost skutečně stala a vše přivést na pravou míru. Poté se přiznává, že loď, na které bydleli, je ve skutečnosti jeho a žádá svého pána, aby na ní nadále zůstal a až ho dědeček nebude potřebovat, aby se mohl vrátit do jeho služeb.

2 názory na “Saturnin”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *