Pražská pastvina

Aktivně se zabývám ochranou přírody v okolí Prahy. Jsem členkou organizace Pražská pastvina, která chrání přírodu pomocí pastvy koz a ovcí. Snaží se navyšovat biodiverzitu a vracet do krajiny bezlesá území, která ke svému životu potřebuje mnoho druhů motýlů jako například vzácný okáč metlicový či modrásek východní.

Konkrétně se zabývám propagací Pražské pastviny na jejím facebooku a instagramu. Nabízím dostupné produkty jako je pastvinový med či adopce zvířat. Dále provázím po pastvině nováčky, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu pastviny. Provázím ale i rodiče s dětmi a dělám informační procházky po pastvině či prezentace na školách a školkách. 

Jestli chceš, můžeš nám pomoci a to propagací tohoto projektu. Stáhni si poster se základními informacemi o Pražské pastvině a rozešli ho na všechny strany 😉 Moc nám to pomůže. Stále totiž hledáme nové dobrovolníky a milovníky přírody, kteří rádi občas pod širákem opečou nějakého toho buřta.