Pouzdřanská step – krásný výlet pro celou rodinu

Je to jen pár dní, co jsem navštívila Pouzdřanskou step. Jak víte, zajímám se o ochranu přírody a v Praze se podílím na ochraně bezlesích biotopů v rámci projektu Pražská pastvina. Snažíme se tu chránit přírodu, navyšovat biodiverzitu a vracet druhovou pestrost na místa, kde vymizela, ale kde má šanci se obnovit při správném managementu.  

Pouzdřanská step je ukázkou toho, jak to má vypadat. Druhová rozmanitost rostlin je zde na poměrně malé ploše dost značná. Proto zde najdeme mnoho druhů i z živočišné říše. Některé druhy, jež zde najdeme, jsou velmi vzácné a najdeme je jen na pár místech ČR.

Co na stepi tedy najdeme? - Fauna

Asi nejúžasnějším stvořením, které se zde vyskytuje je vlha pestrá. Má zde vhodné podmínky pro hnízdění v podobě sprašového útesu. Do útesu kutá díry, v nichž si pak vytvoří hnízdo a vyvede mladé.

ukázka jak vypadá vlha pestrá
Photo by pixabay.com

Dalším fascinujícím druhem z živočišné říše, kterého můžeme nalézt na Pouzdřanské stepi je roháč obecný. Je to velmi známý brouk pro svou velikost a mohutná kusadla u samečků.

ukázka jak vypadá roháč obecný
Fotka z mobilu

Naprosto ohromujícím živočichem, na kterého jsem narazila již v Podyjí, je kobylka sága. Jedná se o kobylku jasně zelené barvy. Může dosahovat až úctyhodné velikosti 15 cm, a proto se nejedná o kobylku, která by byla býložravá. Jedná se o kobylku, která je dravá a velmi ráda si pochutná na kudlance nábožné.

ukázka kobylky sága
Photo by BioLib.cz

Jinak kudlanka nábožná je samozřejmě také jeden z monumentálních druhů zvířat. Dá se zde také najít, když se bude člověk trochu snažit. Nevím, co o kudlance říct, myslím, že každý o ní slyšel. Masožravý mimozemšťan, jehož samička nemá problém při páření sežrat samečka. Chce si totiž trochu přilepšit a posilnit se před nakladením ootéky (kokonu s vajíčky).

ukázka kudlanky nábožné
Photo by naturephoto.cz

Co na stepi najdeme? - Flóra

Jinak stejně jako Pražská pastvina, tak i Pouzdřanská step jsou kavylové stepi. Dominuje zde tedy kavyl. Rozdíl je v tom, že na této lokalitě se nachází kavyl sličný, ale na Pražské pastvině kavyl Ivanův. Pro lajka ale asi zanedbatelný rozdíl. 

Co se týče kavylu je to jedna z mála rostlin, pro které mám slabost (jsem spíše na živočichy než na rostliny). Fascinují mě ty vousy, které se rozprostírají jako sníh po pastvině v letních měsících, a když je ozáří zapadající slunce, vypadají zkrátka božsky.

kavyl
Foceno na Canon 600D

Další srovnání s Pražskou pastvinou – mateřídouška. Stejně jako na Pražské pastvině i zde najdeme nádherné bochánky mateřídoušky, které jsou velmi důležité pro rozmnožování motýlů. Na Pouzdřanské stepi můžeme zahlédnout, jak letí modrásek vičencový či okáč kostřavový.

Mateřídouška se včelkou

Samozřejmě tohle vše je jen minimum toho, co můžeme na této lokalitě najít. Pokud chcete toto vše vidět a mnoho dalšího neváhejte přijet a pokochat se krásou přírody. Stojí to za to. Bohužel, či díky Bohu zde nenajdete pochopitelně ani živáčka. Zkrátka nikomu se do přírody nechce, ale třeba právě Vás se mi podaří nalákat, abyste nebyli líní a na step vyrazili. Nebuďte jako většina, vyrazte do přírody, i když to třeba není právě „cool“.

Také je pochopitelné, že stejně jako bezlesí na Pražské pastvině, tak i step na tomto místě se udržují pomocí pastvy ovcí. Což je další důvod proč sem dorazit – pohladit si ovečku či se jen dívat, jak se spokojeně pase. Když bude zájem mohu udělat i akci a provést Vás tam. Mohou přijít děti i dospělý a v praxi si ukážeme nejen přírodu, ale ukážeme si i jak ji fotit. (Případně napište do komentářů, kdo by měl zájem se zúčastnit).

Koho by to zajímalo ráda bych sem dala výčet toho, co dalšího zde můžete najít.

Spojila jsem seznam flóry a fauny z wikipedie se seznamem, který jsem si sama psala, když jsem na lokalitě byla, a i tak to rozhodně není vše, takže vidíte, že tato lokalita je skutečně velmi bohatá a zaslouží si ochranu.

Fauna Pouzdřanské stepi

kobylka sága, střevlík uherský, různé druhy střevlíčků, majek či chrobáků, hlodáči, kozlíček písečný, teplomilné druhy nosatců, tesaříci, krasec třešňový, roháč obecný, nesytka šalvějová, vřetenuška čtverotečná, modrásek vičencový, okáč kostřavový, zelenopláštník smldníkový, vlnočárník mařinkový, kropenatec pelyňkový, drsnokřídlec bělopásý, hnědopáska panonská, světlopáska pelyňková, jasnobarvec hledíkový, pavučenky vývrtkové, cedivečky, mikardie bělostuhá, cedivečka stepní, zápřednice ostruhová, různé druhy plachetnatek a skálovek, ještěrka zelená, vlha pestrá, pěnice vlašská, strnad luční, bramborniček černohlavý, krutihlav obecný, ťuhýk obecný, lejsek bělokrký, žluva hajní, včelojed lesní, strakapoud prostřední, drvodělka, roupci, zlatěnky, bekyně velkohlavá, zobonoská révová, smrtník (Blaps), bázlivec, nomáda (kukaččí včela), roháček kozlík,…

Flóra Pouzdřanské stepi

kavyl sličný, kostřava walliská, smělek štíhlý, koniklec velkokvětý, kosatec nízký, sesel pestrý, vlnice chlupatá, kozinec rakouský, kavyl Ivanův, sinokvět měkký, oman mečolistý, pelyněk pontický, válečka prapořitá, kostřava žlábkatá, hrachor chlumní, vítod větší, vstavač vojenský, sasanka lesní a hvězdnice chlumní, habr obecný, javor babyka, dymnivka nízká, pupkovec pomněnkový, strdivka jednokvětá, lilie zlatohlávek, užanka lékařská, řimbaba chocholičnatá, vratič, lněnka lnolistá, pipla osmahlá, šalvěj luční, šalvěj hajní, ožanka kalamandra, kakost krvavý, strošek pomněnkový, tolita lékařská, oman hnidák, pamětník rolní, vičenec ligrus, máčka ladní, třemdava bílá,…

Tak jo myslím, že pro dnešek je toho až až. 😉Zas někdy příště, přeji hezký den.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *