Prométheus

Dnes tu pro vás mám můj čtenářský zápis, knihy kterou jsem nedávno přečetla a musím přiznat, že měnijak zvlášť neoslovila. Z tohoto zápisu jsem dostala jedničku a paní profesorka mě vychválila do nebe za mojí úvahu o nesmrtelnosti, o které píši ve 4). Musím uznat, že mě se tato úvaha také líbí, ale že by to byl až takový zázrak, to si také nemyslím. Co si o tom myslíte vy? Já myslím, žetakových to úvah.. podobných mám zde na blogu mnoho.. jediný rozdíl je v tom, že z mých blíských nikdo tento blog nečte.. a ani nechci aby četl a proto, když pak něco „publikuji“ mezi blízkými, to co se mi honí v hlavě jsou z toho „v šoku“.. kdyby věděli, co je zde asi by je to některé moc nepotěšilo, ale také některé možná příjemně překvapilo. To ovšem nemění nic na tom, že adresu na tento blog.. dávám jen těm, kteřím plně důvěřuji, kterých si vážím a u kterých chci, aby věděli jaká skutečně jsem, protože zde na tomto blogu je ukryto mé já.
1) Pokuste se reprodukovat nejstarší mýtus v knize. Kdo, komu a za jakých okolností ho vykládá?
Nejstarší mýtus v knize je až na jejím konci. Vypráví ho Gaia (Země) svému vnukovi Prometheovi. Zjeví se mu jako maličký těžký brouček skarabeus, který se postupně rozplývá a mizí do bahna. V poslední chvíli se Gaia snaží Prometheovi vysvětlit vznik a původ celého světa a života.
Nejdříve nebylo nic, byla jen prázdnota, temno a pusto, zmatená směs, chaos, který se nakonec rozdělil ve dvě podoby – mužskou, představovanou Úranosem (nebe) a ženskou, což byla právě Gaia. Hned se ovšem zase spojily a vytvořili čtyři živly: hlínu, oheň, vodu a vzduch, ze kterých vznikla celá říše přírody.
Nakonec zplodili i skutečné syny a dcery Titány, kteří měli za úkol celý svět střežit
a naneštěstí i strašlivé, divoké tvory nazývané Storucí. Ti museli být nakonec, aby neškodili, uvězněni do tvrdého kamene.
Gaia pak odmítne plodit podobné další potomky. Úranos na ní ovšem stále naléhá a tak si Gaia zavolá na pomoc své syny a jeden z nich Kronos, otce zabije.
V posledních chvílích Gaia ještě hovoří o jednotě veškerého života a prosí Promethea, aby osvobodil její „ubohé“ děti, Storuké, z kamene a vsadil do žaláře bohy, kteří se zbavili vlastních dětí, což je pro ni nepochopitelné. Částečně prozradí Prométheovi, jak má stvořit lidi.
Pak její hlas zanikne, stane se zemí. Prometheus babičku oplakává a touží ležet na mořském břehu navždy, ale zima, hlad a žízeň ho donutí vstát. Když vstane, zůstane po něm v blátě otisk jeho postavy.
2) Charakterizujte Dia, srovnejte ho s Kronem.
Zeus je nejmladší syn Titána Krona a manželky Rheie. Byl vychován moudrou Gaiou, která se mu snažila předat veškeré své znalosti a morální zásady. Mladý Zeus byl vychován jako spravedlivý, obětavý a statečný bůh. Spolu s Prométheem osvobodí své sourozence ze srdce svého otce, který je natolik zlý a posedlý svou mocí, že je schopen ublížit svým dětem. Ovšem i Zeus, když převezme vládu nad světem po Kronovi, podlehne postupně pokušení moci.
3) Popište stručně děj.
Kniha vypráví o životě Titánů a bohů v dávných dobách, kdy ještě neexistovali lidé. Hlavní postavou knihy je Titán Prométheus, který má rád Zemi, svojí babičku Gaiu, která ho naučila milovat celou přírodu. Na začátku knihy dává Gaia Prométheovi dar vidět budoucnost a ukazuje mu Storuké, kteří jsou vězněni jejím synem Kronem, nejmocnějším Titánem ze všech. Kronos všem zakazuje chodit za Gaiou, protože ví, že by to mohlo ohrozit jeho vládu. A tak se i stane. Kronos se dozví, že pokud zplodí potomka, sebere mu jeho moc. Proto se rozhodne všechny své děti sníst a uvěznit je ve svém srdci. Jeho manželka však nemůže jeho krutost vydržet, oklame Krona a zachrání svého nejmladšího syna a svěří ho Gaie. Dítě se jmenuje Zeus. Když dospěje, náhodou se seznámí s Prométheem a dohodnou se, že zbaví svět krutého vládce Krona. Gaia jim chce pomoci a věnuje Diovi dar proměnit se ve vše, na co jen pomyslí a ukáže jim i jedovatý strom. Nakonec se po mnoha letech oběma podaří Krona přemoci. Zeus se stane hlavním Titánem. Protože se ale na svržení Krona podíleli i jeho děti, které byly osvobozeny z jeho těla, dohodnou se, že si teď vládu rozdělí a každý bude vládnout něčemu jinému. Hádes si vybere podsvětí, kde bude hlídat Titány. Poseidon si za své království vybere moře. Démétér si zvolí přírodu. I ostatní si vyberou, čemu chtějí vládnout. Nejdříve jde vše, jak má, na všem se vždy společně dohodnou, postupně však začne o všem rozhodovat Zeus, ostatní jsou líní a nijak mu ve vládě nebrání. Ale po nějaké době se jim jeho absolutní vláda přestane líbit, chtějí se mu postavit, ale Zeus už je tak silný, že to není možné. Prométheus se toulá po světě a nakonec, aby se zbavil své samoty, si stvoří lidi.
4) Co vás v knize nejvíce zaujalo? Vysvětlete proč.
Zaujala mě nesmrtelnost Titánů, kdy jsem si uvědomila, že právě existence smrti, dává životu smysl. Máme-li na všechno nekonečné množství času, nejsme nuceni spěchat se svojí prací, vše nás potom přestává bavit a začínáme se nudit a lenošit.
Pokud víme, že se nám může přihodit cokoliv a nezemřeme, přestáváme si vážit nejenom vlastního života, ale i života druhých, což vede k bezcitnosti.
5) Která postava vám je nejsympatičtější? Proč?
Nejvíce mě zaujala hlavní postava knihy Prométheus.
Protože je mnohem citlivější a chytřejší než ostatní Titáni, cítí se často sám. Stále hledá někoho, s kým by si rozuměl. Má velmi rád svojí babičku Gaiu, od které se snaží získat co nejvíce vědomostí, a proto jí často navštěvuje. Na Zemi se mu líbí život zvířat, rostlin a rád vše pozoruje. Volí si raději samotu, než aby trávil čas s těmi, kdo si vůbec neváží života.

6 názorů na “Prométheus”

  1. [4]: Ptala jsem se mamky a ta mi řekla, že je to možná kvůli tomu, že je to paradox.. tím měla namysli, že smrt a život jsou protiklady a přitom se život bez smrti neobejde, protože smrt mu dává smysl, jak píši 😉

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *