1984 – George Orwell

Jsem zásadně proti čtení povinné četby. Číst něco, jen z toho důvodu, abych nedostala pětku a zároveň vědět, že je ta kniha na nic, je proti mým „zásadám“. O této knize však diskutovali moji dobří, velmi dobří přátelé a také ji četla máma a kniha ji velmi zaujala. Zkrátka jsem se rozhodla, že si ji také přečtu. Do knihy jsem se pustila s určitými předsudky.. povinná četba a ještě k tomu má děj společného něco s „politikou“ atd. Zkrátka věci, se kterými se mi rozhodně nechce zahazovat a ztrácet čas.
Od začátku se mi však kniha dobře četla a brzy jsem svůj skeptický názor opustila, protože jsem nebyla schopná ji přestat číst. (Poslední dobou své názory měním celkem často.. asi dospívám :D)
Na začátku knihy jsou popisy, jak jsou lidé sledováni, nuceni si myslet, co jim je řečeno atd. Je zde do detailů popsán „vymyšlený“ svět (který se ale velmi podobá v mnoha ohledech tomu, co je teď, akorát v knize je více extrémní.. aspoň zatím), ve kterém se postupně v myšlenkách objevíte a začnete v té hrůze žít.
Velký bratr tě sleduje
To jsou slova, která si přečtete hned na první straně a vy se postupně začínáte bát, protože vás sleduje na každé straně.
Další.. v knize všudypřítomný nápis:
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA
(obrázek google)

Tato hesla vám na začátku knihy připadají naprosto lživá.. hesla, která si protiřečí každou svojí částí, ale v průběhu knihy pochopíte jejich význam a na konci si uvědomíte, že jsou pravdivá a to doslova.. nelžu!? (Ještě se k tomu vrátím, ale nebudu předbíhat.. pěkně postupně)
Na dalších stranách se dočítáte o Ideopolicii, která vás nepřetržitě sleduje a odposlouchává za pomoci obrazovek, které nejdou žádným způsobem vypnout, a jež vás stále lživě informují o dění kolem a říkají, co máte dělat respektive nedělat.
Ten, kdo jakýmkoliv způsobem poruší pravidla, která ovšem nejsou nikde přesně sepsána, je tzv. vaporizován. Zkrátka zmizí, vymažou se všechny informace o něm a zapomene se mžiku na něj, jako by nikdy neexistoval. Takto mizí a je upravována celá minulost.. a ne minulost, co se stalo před sto lety, ale co se stalo téměř před minutou maximálně včera.. proč se tak děje? Protože dalším heslem Strany, která ovládá život většiny lidí je: “ Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Jak výstižné.
Strana v čele s Velkým bratrem nechce, aby lidé pouze poslouchali, ale aby všemu skutečně věřili z hloubi duše. Dalším jejich prostředkem, jak toho dosáhnout, je tzv. newspeak a doublethink. Newspeak je jazyk, jehož slovní zásoba se stále zmenšuje, což znamená, že lidé časem budou mít tak malou slovní zásobu, že nebudou moci složitě myslet, protože myslet může člověk jedině slovy a už tuplem může svoje názory projevit ostatním pouze slovem a následně lze o svých myšlenkách diskutovat pouze slovem a tím je tříbit a pořádně formulovat. Bez dostatečného množství slov, neexistují složité myšlenkové pochody a tím pádem člověk nemůže přijít na to, že je něco špatně a už vůbec ne se vzbouřit.. a stává se tedy snadnou manipulovatelnou ovečkou Strany. A toto.. vždyť přesně tohle se děje i v dnešní době. Čeština je úžasný bohatý jazyk, ale my se od první třídy ba ještě dříve začínáme ve škole učit angličtinu. Nechci říct, že angličtina je špatný jazyk, ale chudší jazyk to v mnoha ohledech rozhodně je a nebo alespoň v té formě, v jaké se v dnešní době vyučuje a i používá.. pochybuji, že někdo má tak velkou slovní zásobu a využívá ji zcela, tak jako Shakespear, který byl skutečně schopný plně své myšlenky vyjádřit i v angličtině. Tuto bohatou formu angličtiny již v dnešní době neumí ani Angličan (už vůbec ne Američan) natožpak cizinec, který má angličtinu jako druhý či třetí jazyk. Dobrovolně se postupně vzdáváme svých rodných jazyků či je umíme na stejné úrovni jako angličtinu.. čímž chci říci, že jsme schopni se v nich domluvit, ale složitě myslet již nikoliv.. a tím pádem postupně blbneme a stávají se z nás ovce.
Hlavní postavou knihy je Winston, který ještě zažil dobu předtím, než se vlády ujala Strana, a proto nemá tolik omezený slovník a je schopen si uvědomit, jaké hrůzy se dějí.. v jaké nesvobodě žije a hnusí se mu, že se musí podřizovat vládě Strany. Začne si tedy tajně psát deník, aby si aspoň trochu ulevil. Velmi se mu hnusí denně opakované Dvě minuty nenávisti, při kterých se rozpoutá naprosté davové šílenství, při kterém dav řve na obrazovky, na kterých se objeví úhlavní nepřítel Strany. Tento nepřítel však je naopak jediný normální, což však dochází jen Winstonovi. Musí však řvát také, jinak by se stal tím, kdo vybočuje z davu a zabili by ho. Najednou si všimne muže, kterému se zableskne v očích, takovým způsobem, že jejich duše na moment splynou a on si uvědomí, že zná hrůznou pravdu o Straně stejně jako on. Ale jak se s ním setkat, když jsou všude všichni sledováni? A zná vlastně ten neznámý muž Pravdu?
Dalším zajímavým námětem v knize jsou děti, které se narodily již za vlády Strany a jsou jí naprosto zmanipulováni již od narození a to takovým způsobem, že jsou schopni napráskat vlastní rodiče, kteří jsou poté vaporizováni. Zkrátka pojem „rodina“ v podstatě neexistuje. „Rozděl a panuj!“ to jsou slova, kterými se řídí. Děti se odmalička chtějí koukat na popravy ideozločinců, i kdyby to byly jejich vlastní rodiče. Je jim to jedno. Zkrátka děsné. Takové děti bych vážně nesnesla. Absurdita je zde popsána do takových extrémů, že jeden otec je dokonce na své dítě hrdý, za to, že ho ten spratek nabonzoval a plně věří ve spravedlivost Strany a myslí si, že ho po právu odsoudí.. jak příšerně hloupě naivní byl, předtím než byl mučen a pak zabit.
Hlavní postava Winston má za práci přepisovat včerejší noviny, tak aby odpovídaly lžím aktuálním, které se zrovna hodí a důkazy o tom, že tomu bylo dříve jinak, musí hned zničit.
Každý jeho den je přesně řízen určitým manuálem. Obrazovku mu diktuje, jak ráno správně cvičit, kdy jít na jistá setkání a podobně. Dostává na příděl oblečení, jídlo atd. Všichni jsou drženy v chudobě a v iluzi, že je nepřetržitá válka, a proto je nedostatek VŠEHO. Válka je, ale z jiného důvodu, není kvůli tomu, aby se národ osvobodil od vlivu ostatních, či aby si rozšířil svá území o nová a získal tak zdroje surovin.. válka je vedena kvůli tomu, aby se udržela ekonomika země na úrovni, na jaké ji Strana potřebuje. Strana potřebuje, aby byly ve společnosti rozdíly mezi chudými a bohatými a ne, aby měli všichni všeho dostatek, což by doba umožňovala, díky průmyslovému rozvoji, kde vše mohou dělat stroje a tím pádem lidé by mohli mnohem méně pracovat a i tak by se měli dobře..
toto Strana nechce, a tak mnoho věcí, co je vyrobeno, jde do války a tím se drží rozdíl mezi bohatými a chudými.. protože kdyby byli všichni stejně bohatý.. byla by Strana svržena a v klidu by se to bez vládnoucí vrstvy zbohatlíků obešlo. Musím uznat, že Orwell skutečně vše báječně domyslel do sebemenších detailů. Vždyť má přece pravdu.. skutečně nechápu, proč se v dnešní době pracuje 8 a více hodin denně, když naše technika je na takové úrovni, že by mohla mnoho věcí dělat za nás a my bychom ji jen kontrolovali a občas opravili!? Proč!?
Zákazem je projevovat jakékoliv city.. láska.. ZÁKAZ.. i přesto se však Winston tajně sejde s děvkou, která ukojí jeho pudy.. následně se tajně setká s dívkou, se kterou se poté schází častěji.. na první schůzce se však také téměř vůbec neznali a nepřišel mi zde téměř žádný rozdíl v porovnání se schůzkou s „profesionálkou“.. zkrátka bez citu.. časem se to začne měnit, ale i tak mi přišla hrozná myšlenka.. nejdřív pomilovat a pak se poznat.
Dívka mě také velmi zaujala, jak je zde vylíčena. Byla již vychována dle pravidel Strany, přesto ji nenávidí, ale protože nepoznala nic jiného, je na pravidla zvyklá, umí v nich proplouvat a vlastně ani neví, proč Stranu nenávidí.. již neumí své myšlenky zformulovat. Opět se vracím k tomu, že to platí i v dnešní době.. když se někoho zeptám.. proč nesnášíš (dnes velmi populární téma v politice a k rozhovorům) Babiše či Zemana? Dostane se mi v mnoho ohledech jen velmi neurčité odpovědi, kterou rozhodně nemohu brát jako dobrý názor, nad kterým jsem strávila nějaký čas myšlenkovými pochody, než jsem si ho udělala. Oni zkrátka „mají názor – nesnáším Babiše“. Stejně jako ona „má názor – nesnáším Stranu“. Ale vždyť přece takový „názor“ je úplně k ničemu. Musím přece znát důvod proč.. a následně se s tím pokusit něco udělat či aspoň vědět proč z toho důvodu, abych nebyla tak snadno zmanipulovatelná.
Manipulace se vyvine do takových extrémů, že lidé věří naprosto všemu, co jim je řečeno. Orwell tomu opět věnoval jednu scénu. Jsou oslavy Týdnu nenávisti, při němž lidé všude rozvěšují transparenty Eurasie, proti které je momentálně vedena válka. V tomto týdnu jim je však najednou z čista jasna uprostřed monologu „reportéra“ řečena druhá země tedy Eastasie.. lidé se nezamyslí ani vteřinku a okamžitě vypukne davové šílenství, při kterém jsou všechny transparenty s Eurasii zničeny, protože Eurasie je najednou přítel, oproti Eastasii na níž se v mžiku začne „plivat“, i když ještě před třemi slovy byla, právě ona přítel.
Pak již opět stačí jen předělat všechny důkazy říkající opak a udělat z Eurasie nepřítele už od nepaměti.. zkrátka opět předělat celou minulost.. naprosto dokonale.. tak jak to dělá Winston denně s novinami.. teď mají všichni práci pochopitelně mnohem náročnější, protože nestačí předělat minulost včerejška, ale několik let.. zkrátka se musí vše předělat tak, aby to odpovídalo přítomnosti. Je to skutečně náročné, protože některé věci se musí předělat tak, aby skutečně seděli a nemohou se v mnoha případech opravit jen jednotlivá slova, ale celé události, aby odpovídali zeměpisně atd. Divím se, že se s tím vůbec dělají.. přijde mi to zbytečné. Lidé jsou již natolik zmanipulovaní, že by jim to bylo stejně jedno.. věří tomu, co říká obrazovka ostatní neexistuje.
Přijde mi, že místo abych psala názor na knihu.. v podstatě jen parafrázuji to, co v ní je. Je to totiž tím, že Orwell zkrátka do ní dal naprosto vše.. absolutně vystihl vše, co se o problematice.. asi bych ji nazvala politickou.. dá říci. Je to přesné. Není co dodat. Jen Orwell si myslel, že do tohoto stádia stupidity se dostaneme v roce 1984 a ve skutečnosti jsme jí ještě nedosáhly ani teď, i když je pravda, že se k ní mílovými kroky blížíme. Jen se podívejte.. ráno vstanu.. jdu do školy.. jedu výtahem.. KAMERA.. jdu po chodníku kolem parkoviště KAMERA.. vstoupím do školy.. KAMERA..
Co se týče newspeaku.. již jsem o tom mluvila. Vzdáváme se překrásného českého jazyka na úkor angličtiny (opět říkám, že ji nechci urazit, ve své podstatě proti ní vůbec nic nemám).. musím přiznat, že toto mi skutečně vadí.. dokonce si z některých knížek vypisuji česká slova, kterým sice rozumím, ale nemám je ve svém aktivním slovníku, abych zkrátka udržela aspoň ve své mysli tento překrásný jazyk, kterým pro mě čeština rozhodně je.
No a buzerace.. té je tu také plno.. počínaje nekuřáckým zákonem (sice nekouřím, ale stejně mi to přijde absurdní.. zkrátka chlapy přijdou do hospody, dát si pivo, kouknout na fotbal a přitom si zakouřit.. tak proč jim to brát?.. vždyť si zde potřebují odpočinou od ženských, tak ať si užijí, když chtějí, i když to nepovažuji za správné je to jejich věc, že si ničí zdraví a tímto zákonem stejně kouřit rozhodně nepřestanou.. a když někomu kouř vadí nemusí do hospody chodit či může jít do nějaké, která je nekuřácká či je tam pro nekuřáky vyhrazeno místo) a konče zákazem azbestu.. azbest bych měla asi trochu vysvětlit.. je pravda, že může tato látka člověku skutečně vážně ublížit, ale ne tehdy, když je někde schovaná pod omítkou.. člověk by totiž musel dlouhodobě vdechovat její prach.. kterého tedy muselo být skutečně mimochodem značné množství, než azbest odstranili ze všech budov.. jinak řečeno, kdyby ho tam nechali, udělali by líp.. a také se teď místo něj používají látky, které jsou mnohem horší. To však samozřejmě už nikoho nezajímá.. my jsme byli akční.. udělali jsme zákon.. tak nám za to navalte prachy.. a takto je to i s těmi cigaretami.. když nechtějí, aby si lidé ničili zdraví, proč je nezakáží úplně? A nebo také povedený zákon, který doufám neprojde.. EU chce zrušit používání plastových vidliček a „uchošťourů“ (ok.. takhle se to asi nejmenuje, ale snad víte, co mám namysli). Miluji přírodu a chci ji chránit.. ale tím, že zakáží plastové vidličky, jí fakt nepomohou. Největším problémem jsou igelitové pytlíky a pet flašky.
Božínku.. kam jsem se to dostala? Vždyť jsme psala o knize 1984. 😀 Tak jo zpět. Zkrátka jsem tím chtěla říci, že mi přijde kniha stále velmi aktuální, i když byla napsána již před několika desítkami let.. a přesně takové knihy mám ráda.
Vyjádření ke konci knihy.. kdo knihu nečetl a nechce znát konec NEČTĚTE!
Konec knihy.. musím uznat, že mi přišel velmi zajímavý. Když jsem se konečně dočetla, co je v Místnosti 101. Je velmi zajímavé sledovat, kde má kdo své hranice toho, co je schopný psychicky vydržet a jak „snadné“ po tom je říci.. „Ne mně ne, udělejte to jí.“ A odsoudit ji tím k mukám, které měl okusit on. Jak snadné najednou je vzdát se milované osoby a zachránit si tím život a ochránit se před hrozivým mučením, kde smrt je osvobozením.
Mě, ale zaujal nejvíce úplný konec knihy.. a to ten.. když Winstonovi projde hlavou kulka a jeho poslední myšlenkou je, že miluje Velkého bratra. V tento moment totiž jeho zotročení dospěje do takové fáze, že je skutečně svobodný, protože kdyby ho nezabili, tak on by jednal sám dobrovolně ze své vůle, tak jak by si oni přáli, jinak řečeno tak, aby nezklamal Velkého bratra, kterého miluje.. už by mu nemuseli nic zakazovat či ho mučit atd. Zkrátka by jednal svobodně a přitom by ho nezavřeli, protože by jednal dle pravi
del Strany. Proto mi v podstatě přijde, že jeho smrt ztrácí smysl.. měli zabít člověka, který Velkého bratra nesnáší, ale oni ho zabijí až tehdy, kdy si ho zamiluje.. takže jediný důvod jeho smrti je asi pro výstrahu ostatním a jako závěrečný trest za všechny „hříchy“, kterých se dopustil, když byl ještě normální. Zaujalo mě na konci to, že se skutečně heslo „SVOBODA JE OTROCTVÍ“ stává pravdou.. on je totiž natolik zotročen až je svobodný. A podobných způsobem by se dalo zamyslet i nad ostatními hesly.. zkrátka fascinující.
KONEC ČÁSTI O KONCI! 😀
Doufám, že jsem se do toho příliš nezamotala.. do toho všeho.. jak na to koukám, tak jsem právě ve Wordu začala psát již pátou stranu.. takto se rozepíši jen málokdy. Ale jsem v tom nevině. Kniha je zkrátka dosti spletitá, ale zároveň velmi zajímá a obohacující, a proto si myslím, že si zaslouží pozornost.
Rozhodně doporučuji si 1984 přečíst, investovaný čas se vám jistě vyplatí. Kniha za to stojí. A také pochopíte, že jsem skutečně celou dobu nepsala nic převratného, co se týče názorů, a že všechny „moje názory“ v ní najdete buď přímo či mezi řádky. Vždyť i právě toto se v knize píše také.. budu parafrázovat.. “ Nejlepší kniha je taková, ve které se nedočtete nic nového, ale jen vás utvrdí v tom, co si myslíte.“
Četla jsem pár recenzí na internetu na tuto knihu a musím dát za pravdu těm, kteří napsali, že se od ní nejde odtrhnout. Četla jsem ji skutečně krátce, protože jsem jednou dokonce nemohla usnout.. a hned následující den jsem ji musela dočíst, i když jsem byla sotva v polovině. S čím ovšem nesouhlasím a to opět pochopí jen ti, co knihu četli (NEČTĚTE DÁL KDYŽ NECHCETE ZNÁT KONEC) je, že je hloupost, aby těsně před smrtí vykřikl: “ A přece jenom je 2+2 rovno čtyřem.“ Tento konec by totiž přišel právě o to, co se mi na něm líbilo nejvíce.. SVOBODA JE OTROCTVÍ = pravdivé tvrzení.. místo toho by se z toho stala taková tuctová kniha, která v podstatě končí „happyendem“.
(obrázek google)
Božínku už raději zmlknu napsala jsem toho až až.. kdo se prokousal až sem smekám.. já totiž často, takhle dlouhé články nezačínám ani číst 😀 Každopádně myslím, že se mi podařilo úspěšně sepsat vše, co jsem chtěla a kdo ví.. třeba se mi to bude hodit u maturity 😀

32 názorů na “1984 – George Orwell”

 1. [1]: Jj.. zrovna dneska jsem si ji půjčila v knihovně spolu s dalšími knihami k maturitě.. jsem na ni zvědavá, doufám, že mě nezklame, protože 1984 se mi skutečně líbilo.

 2. Ále blbost, komunismus, potažmo socialismus tomu byl velice blízko, teď už naštěstí ne (fakt při čtení mi to silně připomínalo všechny zmínky o nejtvrdších komunistických etapách ai Velký bratr byl v mých představách xichtem Stalin). Newspeak a přejímání slov z angličtiny? Jabka a hrušky. Kamera na parkovišti a kamera ve výtahu není podstatou totéž co nevypnutelná obrazovka v každém pokoji. Nípat se v detailech je o ničem, pokud jde jenom o to nípání a přitom stále většina lidí nezkouší vůbec nijak využít prostředky, které má k ovlivnění dění. Podstata světa v této knize však je, že lidé žádné prostředky nemají. Jinak je to výborná kniha pro každého, kdo při čtení rád přemýšlí. A je právě proto obrovská škoda, že je to v povinné četbě. Protože drtivá většina děl z povinné četby člověka na střední (natož na základce) rozhodně nezaujme a potřebuje trochu dospět a něco se naučit, než je připravený to dobrovolně přečíst tak, aby z toho něco měl.

 3. Tohle je vážně skvělá knížka a je dobře, že máš jako povinnou četbu, jinak bys ji nepřečetla. Občas mají povinnosti něco do sebe…

 4. [3]: Co se týče přejímaní slov z angličtiny.. to je v některých případech nevyhnutelné, protože čeština na některé věci slova nemá.. já ale mluvím o tom, že umíme pomalu stejně anglicky jako česky a přitom by jsme měli umět rozhodně lépe česky, když je to náš rodný jazyk.

 5. Orwel byl v oblasti politiky krajně naivní, protože nepředpověděl například mobily a počítače. Nkěteré jeho romány však mohou být považovány dnešním systémem za závadové, a proto zůstávají utajeny, a doporučují se spíš ideologické paskvily jako  "1984" či "farma zvířat", patřící  mezi jeho v podstatě nejhorší. Daleko kvalitnější jsou například jeho téměř neznámé zápisky o válce ve španělsku.  Zkuste si přečíst jeho stať

 6. Děkuji Vám, že směřujete přímo k tomu, co jsem chtěl dodat: Verne není na rozdíl od Orwela politická propaganda, a literárně technické fantasie tohoto typu mají poměrně daleko do prognostiky. Někdy je překvapující, když si román přečteme vicekrát po sobě, že začneme zjišťovat, že vlastně přestáváme chápat, co tím chtěl autor říci, a ze zdánlivé protikomunistického románu, / jak je to všude o 1984 v čechách zdůrazňováno /, se stane rázem komunistická propaganda toho nejhrubějšího typu. Někteří starší autoři zklamaní svými idejemi z mládí, ať už se jedná o komunizmus a nebo antikomunizmus,  k tomuto trendu silně inklinují / např. Kundera, Žert /. Budete se tomu asi smát, ale v jedné veřejné knihovně jsem nalezl Orwelův román 1984 jako brožovaná skripta vydaná jako pracovní příručka ministerstva vnitra, vydaná  v nákladu 200 výtisků, a na stranách 9, 49 a 99 to mělo rudý rámeček s číslem výtisku, a poznámku "tajné". Pokud bych měl zájem, bádat v tomto směru dále, zkusil bych knížku : Klimov, Boží národ. Je to česky například na "uložto".

 7. V Orwelovi 1984 je třeba velice zajímavě bohužel jen asi na půl stránce popsáno oddělení tamějšího Ministertva lásky, které se zabývalo "kažením proletariátu" tím, že vydávalo nedostatkové pornomateriály, a "ilegálně" je šířilo za patřičnou odměnu mezi tím tajně nadšený proletariát. Tamní Strana tak vlastně obratně profitovala na obou stranách "boje" proti zřejmě neexistujícímu panu Goldsteinovi. Podobně třeba běžný mladý člověk, který, zejména pokud  to vidí odmalička,  považuje oponu divadla za hru. Někdy je režim dokonce tak primitivní, že když se pak nějaký divák / jak píše Orwel "s vadou vzorku"/  podívá za oponu, uvidí překvapen běžný provoz na ulici. Jindy režim používá kromě opony i nějakého Boha, podle příkazů kterého se řídí. Pokud věřící začne hledat Boha dopadne nakonec většinou stejně jako s tou předchozí oponou. Kdysi jsem nalezl povídku myslím že to bylo od profesora Parkinsona o pilném úředníku, který rychle postupoval v hierarchii jedné obrovské firmy, až se jednou jako ředitel ocitl u tajných dvířek vedoucích do posledního oddělení firmy , kte prý sidlil nejvyšší Šéf. Vrchní Sluha Firmy mu odemkl, popřál mu hodně štěstí ve vedení firmy a když tajná dvířka tiše zaklapla, ocitl se na zaprášené půdě, kde byly rozházené balíky volebních plagátů, konve s růžovou barvou, transparenty, pavučiny a podobný nepořádek…

 8. Takzvaná "dialektika materializmu" vysvětluje zainteresovaným princip úspěšného a dlouhodobého vládnutí jako současné vylepšování a kažení ovládaného a vykořisťovaného proletariátu. Je to stejné jako ve fyzice, kdy pokud neexistuje odpor, nemůže existovat ani pohyb, ale i obráceně, pokud existuje pohyb, nejde to bez odporu. Už jste někdy uklouzla na umyté chodbě ? Daleko horší je pak uklouznutí na umytém mozku…

 9. Orwel krásně probírá profesionální / a logické / si vytváření odporu, aby mohl vládnout, a závěr románu vlastně vyznívá tragikomicky, kdy se hlavní hrdina který pochopil, zastřelí ještě před tím, než  bude povolán jako odborník do služby Straně, protože jako jeden z mála proletářů skutečně pochopil Problém a Princip, a tudíž může být povýšen…

 10. Rozhodně sílu povinné četby nepodceňuj. Známka byla to poslední, proč jsem se dala na čtení povinné četby. Objevíš základ, takovou tu opravdovou klasiku. A navíc když začneš jednou, objeví se hned kupa dalších autorů a knih a už ten svět "povinné četby" nebudeš chtít ani opustit.

 11. Ano, tuto knihu jsem také četla. Vlastně… ani jsem nevěděla, že patří do povinné literatury, to jsem zjistila až zpětně :D Jaká to byla radost, konečně něco přečteného, co je v seznamu!

 12. Tohle je naprosto skvěle děsivě napsaná kniha, Orwell téma uchopil velmi dobře a až mě děsí, jak moc jsme tomu dnes blízko. Jinak doporučuji i Farmu zvířat.

 13. Začala jsem být zvědavá, ale nakonec jakákoli politika mě děsí. Vlevo, vpravo, střed- vždycky tě chtějí někam dostat. Jsem raději svobodná, respektive si tak chci připadat. Vše co zavání "teroristickou" ideologií mi vadí. Klid a mír a přírodní rovnováha…

 14. [13]: Myslím, že bych byla schopná si také vybírat a sama rozmanité typy knížek a líbily by se mi.. takhle jsem byla několika četbami zklamaná a nečtu skoro vůbec. Tak Farmu zvířat už mám teď půjčenou a rozhodně v plánu přečíst.. protože prostě povinná četba.. ale eseje, proč ne.. zkusím taky 😉

 15. [14]: Musím uznat, že je to skutečně dobrá kniha.. i když u mě vyhrává na plné čáře Walden aneb život v lesích… to je moje srdcovka 😉

 16. [16]: Souhlasím a souhlasím.. velmi zajímavá kniha, která mě donutila k zamyšlení.. však proto také vznikl tento článek.. no a co se týče reality.. je skutečně na nic.. bohužel

 17. [18]: To zní sice moc hezky, ale myslím, že v dnešní době je to skutečně nemožné.. a v mém případě si připadám jak "slavík" zavřený v betonu pokrytý kamerami.. naštěstí mě pak tento příšerný pesimismus přejde, jinak bych se asi zbláznila

 18. [25]: Když jsem knihu dočetla.. tak jsem si o ní četla ještě něco málo na netu a právě jsem viděla na netu i kousky z filmu.. a musím uznat, že mě to moc nenadchlo.. zkrátka moje představivost je vždy lepší.. i když nevím, jestli v tomto případě to byla úplně výhoda.

 19. Knihu 1984 jsem nečetla. Pravda, jednou jsem si jí chtěla půjčit v knihovně, ale nebyla tam, protože si jí půjčil někdo přede mnou. A pak už jsem se k tomu nedostala.

 20. 1984. Jediná kniha z povinné četby, kterou jsem nestihla přečíst (možná to bylo tím, že jsem všechny knihy přečetla až v posledních 14 dnech). Čtení mě kdysi strašně bavilo, ale pak mě to najednou přešlo. Když jsem si u maturity vytáhla Orwella, musím přiznat, že to nebyl dobrý pocit :D Naštěstí jsem se vzápětí dozvěděla, že jsem si vytáhla Farmu zvířat :D. Každopádně po přečtení článku uvažuju, že si tu knihu přesto nakonec přečtu.

 21. Mě třeba povinná četba baví a několikrát mi ukázala skvělé knížky, které bych si jinak asi ani nepřečetla. Bohužel, 1984 není součástí ani povinné četby a ani Orwell není součástí výkladu v literatuře. 1984 jsem si přečetla čistě ze zvědavosti, když mi jí poradil kamarád.

 22. [29]: Farma zvířat.. ta mě také čeká.. myslím, že kniha skutečně stojí za to.. budu ráda, když si ji přečteš a povíš mi, co si o ní myslíš.. "Víc hlav víc ví" 😉 Zajímá mě každý názor.. každý úhel pohledu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *